Az egyesület vezetőségének tagjai a nemzetpolitikai államtitkárságon/Članovi uprave udruženja mađar

Az egyesület budapesti tanulmányi kirándulását kihasználva Milivojević Irén elnök és Tóth Bojnik László főtitkár látogatást tettek a Nemzetpolitikai Államtitkárságon.

A Magyar Szó vezetőségének tagjait Pirityiné Szabó Judit fogadta. A Banja Luka-i magyar egyesület képviselői a beszélgetés elején megköszönték azt a felmérhetetlen értékű segítséget, amit az Államtitkárság Kőrösi Csoma Sándor programja keretében Bosznia-Hercegovinába küldött ösztöndíjasa, Labossa Bence jelent az egyesületnek. Elsősorban az általa vezetett magyar nyelv több hónapos tanfolyama, de minden más egyesületi tevékenységben kifejtett segítsége is óriási hozzájárulás a magyar nemzeti öntudat, a magyar nyelv és kultúra megőrzéséhez a bosznia-hercegovinai magyarok két kis közösségében. Egyúttal kérték a Nemzetpolitikai Államtitkárságot, hogy az elkövetkező években se maradjanak ki a bosznia-hercegovinai magyar közösségek a Kőrösi Csoma Sándor programból. A rendkívül szívélyes és őszinte beszélgetés végén Milivojević Irén átadta Pirityiné Szabó Judit asszonynak Banja Luka város polgármesterének üdvözletét és jelképes ajándékát.

A Magyar Szó egyesület képviselői elégedetten búcsúztak el a Nemzetpolitikai Államtitkárság beosztottjaitól, mert megbizonyosodtak arról, hogy a Magyar Kormány nem fogja elhanyagolni az olyan kis magyar közösségeket sem, mint amilyen a bosznia-hercegovinai.

Iskoristivši studijsko putovanje članova Mađar soa u Budimpeštu, predsjednica Irena Milivojević i sekretar Laslo Tot Bojnik (Tóth Bojnik László) posjetili su Državni sekretarijat za nacionalnu politiku.

Članove rukovodstva Mađar soa primila je načelnica odjelenja Judita Pirićine Sabo (Pirityiné Szabó Judit). Predstavnici banjalučkog mađarskog udruženja odmah na početku su se zahvalili na velikoj pomoći, koju je pružio Državni sekretarijat poslavši stipendistu Bencea Labošu (Labossa Bence) u Bosnu i Hercegovinu u okviru programa Kereši Čoma Šandor (Kőrösi Csoma Sándor). Prvenstveno višemjesečni kurs mađarskog jezika kojeg je vodio, ali i njegova pomoć u svim našim aktivnostima, predstavlja neprocjenjivi doprinos u očuvanju nacionalne svijesti, mađarskog jezika i kulture u bosansko-hercegovačkim malim mađarskim zajednicama. Istovremeno predstavnici Mađar soa su molili Državni sekretarijat za nacionalnu politiku, da i u narednim godinama bosanskohercegovačke zajednice budu obuhvaćene programom Kereši Čoma Šandor. Na kraju ovog vanredno srdačnog i iskrenog razgovora Juditi Pirićine Sabo je Irena Milivojević prenijela pozdrave gradonačelnika Banja Luke uz predaju simboličnog poklona.

Predstavnici udruženja Mađar so su se zadovoljno rastali od visokih službenika Državnog sekretarijata za nacionalnu politiku, jer su se uvjerili, da Mađarska vlada neće zanemariti ni takve male mađarske zajednice, kao što su bosanskohercegovačke.