A Magyar Szó egyesület közgyűlése / Skupština udruženja Magyar Szó


A Szerb Köztársasági Magyarok Egyesülete, a Banja Luka-i Magyar Szó 2016 február 4-én közgyűlést tartott. A gyűlés előtt a Banja Luka-i RTRS televizió forgatócsoportja riportot készített-a vajdasági RTV 2 megbízásából-a magyar Nemzetpolitikai Államtitkárság által indított program működéséről a Banja Luka-i magyarok körében. A program ösztöndíjasa ( a program különben Petőfi Sándor nagy magyar költő nevét viseli) és az egyesület tagjai a TV-kamerák előtt beszéltek a magyar nyelv, kultúra és népszokások megörzése érdekében végzett munkamódszerekről. Az ösztöndíjas munkája-különössen a többhónapos magyar nyelvtanfolyam vezetése kezdők és haladók számára, valamint a gyermekekkel való foglalkozás- felbecsülhetetlen nagy értékű a szorványban élő magyarság számára.

A Petőfi Sándor Programról készült TV-beszámoló felvételezéséhez kapcsolódott a közgyűlés első napirendi pontja is. A Magyar Szó egyesület köszönőlevéllel és szerény ajándékkal fejezte ki háláját Labossa Bence Györgynek, a Petőfi Sándor Program ösztöndíjasának a két évi önfeláldozó és lelkiismeretes Banja Luka-i munkájáért.

A második napirendi pont az egyesület 2015 évi tevékenységéről szóló beszámoló megvitatása és elfogadása volt. Az elnöknő, Milivojević Irén beszámolóját a közgyűlés egyhangúan elfogadta. 2015-ben rendkívül sokat dolgozott a Magyar Szó egyesület. Ez a munkát megnehezítette az a tény is, hogy a magyarországi támogatása későn, a Szerb Köztársaság 2015-re igért támogatása pedig még máig sem érkezett meg.

Az idei munkaterv kibővítése volt a harmadig napirendi pont. Az idei tervben az egyesület debreceni utat és még néhány kirándulást látott elő. A HUM-mal közös kirándulás az egyike ezeknek. A Magyar Szó folytatni fogja a vucsijáki kutatást, a Banja Luka-i nemzeti kisebbségek fesztiválján részvételét. A magyar törvényszéki fordítók vizsgáját is szeretné megszervezni (a Szerb Köztársaság Igazságügyi Minisztériumával együttműködve) ebben az évben. Tervben van a már hagyományos kétnyelvű (magyar és szerb-horvát-bosnyák) irodalmi est megszervezése és még sok más tevékenység is. Persze, 2016-ban is az egyesület munkájában központi helyet foglal majd el a magyar nyelvtanfolyam és a HUM szarajevói magyar egyesülettel közös folyóiratunk, az Új Dobos 10. számának kiadása. A magyar nyelvtanfolyamot, reméljük, ismét a Petőfi Sándor Program ösztöndíjasa fogja vezetni. Az ilyen igényes munkatervezet megvalósítására szükséges anyagi támogatás biztosítása bizony nagy feladat lesz és ez a tevékenység még az egyesület vezetősége előtt áll.

Végül a közgyűlés a Szerb Köztársaság Nemzeti Kisebbségeinek Szövetségébe és annak bizottságaiba javasolta képviselőit. A Koordinációs bizottságba Topić Zoránt javasolta, a Szövetségi Közgyűlés képviselőinek pedig Slijepčevć Ágnest és Mićin Brankot választotta. A Felügyelőbizottságba Mičin Sašat, a Kultúrbizottságba Bogosanović Júliannát, a Jogi és alapszabályzati bizottságba pedig Slijepčevć Anđat jelölte az egyesület közgyűlése.

Udruženje Mađara Republike Srpske, Magyar Szó iz Banja Luke, 4. februara 2016. godine održalo je Skupštinu udruženja. Prije sastanka snimatelji televizije RTRS-a iz Banja Luke pripremili su reportažu za potrebe RTV Vojvodine o funkcionisanju programa Državnog sekretarijata za nacionalnu politiku Vlade Mađarske kod Mađara Banja Luke. Angažovani stipendista programa (program je inače nazvan po čuvenom mađarskom pjesniku Petőfi Sándoru /Petefi Šandor/) i članovi udruženja, govorili su pred televizijskim kamerama o radnim metodama očuvanja mađarskog jezika, kulture i narodnih običaja. Rad stipendiste - posebno višemjesečni kurs mađarskog jezika za početnike i napredne polaznike, kao i zanimanja sa djecom – ima neprocjenjivu veliku vrijednost za Mađare koji žive u dijaspori.

Na snimanje TV emisije o programu Petőfi Sándor nadovezala se i prva tačka dnevnog reda Skupštine. Udruženje Magyar Szó Zahvalnicom i skromnim poklonom izrazilo je zahvalnost Labossa Bence Györgyu (Laboša Bence Đerđ), stipendisti programa Petőfi Sándor, zbog dvogodišnjeg marljivog i savjesnog rada u Banja Luci.

Druga tačka dnevnog reda bila je rasprava i usvajanje izvještaja o aktivnostima Udruženja u 2015. godini. Izvještaj predsjednice Irene Milivojević je Skupština udruženja jednoglasno usvojila. U 2015.godini radilo se jako puno u mađarskom udruženju. Ovaj rad je otežan činjenicom, da je novčana podrška iz Mađarske za naš prošlogodišni program kasnila, a preko konkursa odobrena sredstva Ministarstva prosvjete i kulture RS još nisu stigla do danas.

Proširenje ovogodišnjeg plana rada bila je treća tačka dnevnog reda, a članstvu je planove iznio Tóth Bojnik László ( Laslo Tot Bojnik), sekretar udruženja. Ove godine udruženje planira putovanje u Debrecin i još neke izlete. Zajednički izlet sa sarajevskim udruženjem HUM je jedan od tih. Udruženje Magyar Szó će i dalje nastaviti istraživanje nekadašnjeg mađarskog naselja Vučijak i učestvovati na tradicionalnoj smotri nacionalnih manjina u Banja Luci. Želi organizovati u ovoj godini ispit za mađarske sudske tumače (u saradnji sa Ministarstvom pravde Republike Srpske). Planira se organizacija i ove godine tradicionalne dvojezične (mađarski i srpsko-hrvatsko-bosanski) književne večeri i još mnoge druge aktivnosti. Naravno, centralno mjesto u djelovanju udruženja u 2016.godini zauzimaće kurs mađarskog jezika i izdavanje 10.broja, sa sarajevskim HUM-om zajedničkog časopisa, Új Dobosa (Uj doboš). Kurs mađarskog jezika, nadamo se, da će ponovo voditi stipendista programa Petőfi Sándor. Obezbjeđenje finansijske podrške, koja je potrebna za realizaciju ovakvog zahtjevnog plana biće težak zadatak, a ovaj posao još predstoji rukovodstvu udruženja.

Na kraju je Skupština predložila kandidate za Savez nacionalnih manjina Republike Srpske i za komisije Saveza. Za Koordinacioni odbor predložen je Topić Zoran, a za delegate u Skupštinu Saveza izabrani su Slijepčević Ágnes (Agneš) i Branko Mićin. U Nadzorni odbor predložen je Saša Mićin, u Komisiju za obrazovanje i kulturu Bogosanović Júlianna (Juliana), a u Statutarno-pravnu komisiju skupština Udruženja je predložila Slijepčevć Anđu.